МОИТЕ УСЛУГИ

мястото, на което се срещат бизнеса, психологията и астрологията
ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

Всеки човек и всяка бизнес организация са уникални

Уникални са и техните цели, проблеми и предизвикателства.

Ето защо аз създавам динамични и персонализирани решения за обучения, презентации и коучинг програми.

Моят подход е мястото, където се срещат бизнеса, психологията и астрологията. Задължително е да се забавлявате докато откривате нови възможности за прилагане на историите и астрологията във вашия личен живот, проект, бизнес организация или екип.

за БИЗНЕСА

обучения, презентации, персонализирани решения

УМЕНИЯТА НА РАЗКАЗВАЧА

Защо да приложите изкуството на историята в бизнеса?

Историите са основен инструмент за ефективна и въздействаща комуникация. Те са 22 пъти по-запомнящи се от фактите. Добрите истории вдъхновята и убеждават. Те са  част от комуникационната стратегия на бизнеса и бизнес лидерите. Историите може да са част от всяка презентация, независимо от темата и аудиторията. Тяхната магия се състои в способността им да докосват емоциите. Историите имат място в мисията, визията и стратегията на всяка една организация.

АСТРОЛОГИЯТА В БИЗНЕСА

Какво е приложението на астрологията в бизнеса?

Астрологията е диагностичен инструмент, който изследва възможностите и потенциалите. Притежава богат символен език, с който разкрива нов смисъл и нови перспективи за актуални теми и проблеми. Научете повече за глобалните тенденции и процеси на промяна в обществото и икономиката, поколенческите различия, архетипните тенденции в организационната култура и лидерските стилове, приложението на астрологията в сформирането и управлението на екипи и разрешаването на конфликти.

 

ТЕХНИЧЕСКИ КОМУНИКАЦИИ

Искате да подобрите техническата документация на своите продукти?

Стратегията ви за създаване на техническа и продуктова документация е подчинена на нуждите на вашите потребители. Заедно ще определим кое решение е подходящо за вашият бизнес и вашият продукт: цялостна стратегия, одит на съдържанието, индивидуални или групови обучения в техническо писане, съдействие при подбора на автори на техническа документация, разработване на техническо съдържание.

 

АСТРОЛОГИЯ за ВСЕКИ

консултиране, коучинг, обучение

С какво се занимава астрологията?

Астрологията изучава многообразието на възможностите в нас и около нас. Тя е инструмент, който подпомага личната промяна и израстване. Астрологичните символи и архетипни енергии са портали към разбирането и проявлението на нашите таланти и потенциали.  Може да бъде приложена във всяка една област от живота – взаимоотношения, семейство, кариера, творчество.

Как използвам астрологията в своята работа?

За мен астрологията е творчество и откривателство. Случвало ми се е клиент или непознат, когато разбере че съм астролог, да ми каже: “Аз не вярвам в астрологията.” “И аз.” – отговарям. “Използвам я.” Прилагам всичко онова, което съм проверила на пракитка, че работи. Прилагам я в книгите си – като звездни истории, образи и герои. А в центъра винаги е човекът, който търси отговори за себе си.

Астрологична консултация

Еднократна среща, в която предоставям астрологична информация. Това е моят прочит на Вашата рождена астрологична карта. Заедно изследваме теми, ситуации и събития от Вашия живот и търсим техния по-дълбок смисъл в тъканта на учебния план отразен астрологичната Ви карта.

Консултацията включва прогноза базирана на активните планетни влияния и цикли и тяхното разгръщане във времето. Фокусът винаги е върху потенциалите за развитие. 

По какъв начин ще използвате и приложите получената астрологична информация е избор, който правите Вие. Истинската сила на Вашата свободна воля се състои в способността Ви да съ-творявате реалността в хармония с Вашите цели, намерения и стремежи.

Астрологичен коучинг

Голяма част от моите клиенти искат да получат повече дълбочина и знания за астрологичните послания в рождената им карта отколкото една астрологична конуслтация може да предостави. Астрологичният коучинг е процес на синтез на астрологична информация + интуиция + интеграция. 

Интеграцията на аналитичното и интуитивното познание е процес, а не еднократен лайф хак. В този процес работим заедно, регулярно и последователно за определен период от време. Периодът зависи от Вашите цели за промяната, която искате да осъществите в живота си. Всяка коучинг сесия е творческа колаборация за разгръщане на пълния Ви потенциал в съответствие с визията Ви за успех, щастие и удовлетвореност от живота.

Обучение за не-астролози

Изучаването на астрология може да бъде дълъг, а често и объркващ процес. Отнема години, изисква време и умения за анализ, подпомогнат от интуицията. Не всеки има за цел да стане астролог. И това съвсем не е необходимо, за да можете да се възползвате от мъдростта на астрологичното знание.

Обучението за не-астролози е съставено от достъпни интерактивни уъркшопи, фокусирани върху определена астрологична тема. Целта е да получите базови знания, които да доведат до по-задълбочено разбиране на Вашата астрологична карта или тази на Ваш близък. Без готови рецепти и предписания. 

Обучението е подходящо за търсещи хора, които нямат познания по астрология.